تیمارهای لازم برای ازبین بردن خفتگی بذر

تیمارهای لازم برای ازبین بردن خفتگی بذر

خراش دهی

1-خراش دهی مکانیکی.مالش پوسته سخت،روی کاغذ سمباده ،سوهان زدن بذر و شکاف دادن بذر برای مقادیر کم بذرهایی نسبتا"درشت و استفاده از خراشنده های ویژه در سطوح بزرگ بذری منجر به این نوع خراش دهی می شود. بذرها را می توان در بشکه هایی که جدار داخلی آنها دارای کاغذ سمباده است و یا در آمیخته گرهای سیمانی که در آنها ماسه درشت یا سنگریزه قرار دارد غلت داد.

2-خراش دهی با آب گرم .باقرار دادن بذرها درآب گرم 77تا100درجه سانتیگراد به میزان چهار تا پنج برابر حجم بذرها صورت می گیرد. با قرار دادن بذرها منبع گرمایی باید فورا" برداشته شود و بذرها در این آب که به تدریج سرد می شود به مدت 12تا24ساعت بمانند به طور معمول بذرها پس از این تیمار باید کاشته شوند. برخی بذرها را می توان خشک وسپس انبار کرد تا بعدا"کشت شوند که البته این عمل مقداری سرعت جوانه زدن را کاهش می دهد.

3-خراش دهی با اسید.در این روش بذرهای خشک در اسید سولفوریک غلیظ  وزن مخصوص  84/1به نسبت  یک  قسمت بذر با دو قسمت اسید قرار داده می شوند. مدت این تیمار از ده دقیقه برای بعضی گونه ها تا 6ساعت یا بیشتر برای سایر گونه ها متغیر است .دراین تیمار آمیخته بذر و اسید باید هر از چندی در طول مدت تیمار هم زده شوند تا بذرها به طور یکنواخت تحت تأثیر اسید قرار گرفته و از انباشته شدن مواد سیاه رنگ رزینی حاصل از پوسته برخی بذرها جلوگیری شود.

در انتهای تیمار بذرها شستشو داده می شوند برای شستشو می توان بذرها را به مدت 10دقیقه در زیر آب قرار داد.

قرار دادن بذرها در مقادیر زیاد آب همراه با اضافه کردن کمی جوش شیرین موجب خنثی کردن اسیدهای چسبیده به بذرها می شود.

4-خراش دهی مرطوب گرم.قرار دادن بذور در محیط کشت گرم ،مرطوب و غیرسترون تا چندین ماه می تواند موجب فعالیت میکروارگانیزم ها بر روی پوسته بذر و در نتیجه نرم شدن پوسته آن شود.

این تیمار را می توان با کاشت بذور سخت در تابستان و اوایل پاییز که دمای خاک بالاست اعمال کرد.این شیوه برای بذرهایی که خفتگی دوگانه دارند ودر آنها باید قبل از سرمادهی در زمستان خراش دهی مرطوب گرم انجام گیرد ،بسیار مفید است.

 

5-خراش دهی با دمای زیاد.این روش برای گونه هایی از کاج مفید است که به دلیل وجود مواد رزینی (که ناژبر=آوند را می بندد)ناژبربسته دارند. در این روش دمای بالا موجب ذوب مواد رزینی ودر نتیجه آزاد شدن و جوانه زدن این بذور می شود.

 

برداشت میوه های نارس

جدا کردن بذرها از میوه های نارس سبب می شود که پوسته سخت بذری فرصت تشکیل شدن را پیدا نکند.این بذور باید فورا"و بدون خشک شدن کشت شوند.

 

چینه سرمایی

دراین روش بذرهای آبگیری کرده را بایک دوره سرما مواجه می کنند تا رویان آنها پس رسی کند.اصطلاح چینه سرمایی ازآنجا نشأت گرفته که خزانه کاران بذرهایشان را به صورت لایه هایی در محیط کشت مرطوب مانند خاک یا ماسه در گلدان های فلزی و در طول زمستان در هوای آزاد قرار می داده اند.اصطلاح سرمادهی مرطوب معادل این اصطلاح می باشد. چینه سرمایی می تواند از طریق کاشت در هوای آزاد در پاییز ویا با کمک یخچال  ویا قرار دادن بذور در فضای آزاد در فصول سرد انجام داد.

 

آب شویی بذر

این کار از طریق نگه داشتن بذرها در زیر آب جاری یا قرار دادن آنها در آب همراه با تعویض مرتب آب انجام می شود و موجب برداشتن بازدارنده ها از روی بذر می شود زمان لازم بین 12الی 24 ساعت است.

 

ترکیب چند تیمار

بعضی گیاهان به خصوص گونه های چوبی دارای بیش از یک نوع خفتگی هستند.برای این گیاهان می توان از چند تیمار استفاده کرد در این حالت تیمارها باید از تربیت صحیحی بر خوردار باشند برای مثال ابتدا باید پوسته بذر نرم شود تا آب بتواند جذب شود سپس سرمادهی انجام گیرد.

/ 0 نظر / 171 بازدید