# کارهای_کشاورزی

از بین بردن آلودگی خاک های آغشته به مواد نفتی توسط کرم خاکی:

کرم های خاکی با توجه به فعالیت های فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی می توانندبه طور مستقیم در راهبرد سالم سازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید