# کارهای_کشاورزی

اهمیت ویتامین های آنتی اکسیدان در شرایط استرس و فرآیند تولید مثل در نشخوار کنندگ

آنتی اکسیدان های طبیعی مانند ویتامین های E،B  و کاروتن و ویتامین C   استرس اکسیداتیو ناشی از شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید