# کارهای_کشاورزی

اهداف پایداری کشاورزی ارگانیک چیست؟

پایداری بوم شناختی کشاورزی ارگانیک: 1-چرخه مجددمواد غذایی به جای کاربرد نهاده های بیرونی 2-عدم آلودگی شیمیایی خاک وآب 3-ارتقاءتنوع زیستی 4-بهبود حاصلخیزی خاک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید