# نظام_صنفی_کارهای_کشاورزی_شهرستان_محلات

گزارش عملکرد ماهیانه (فروردین سال94 )

گزارش عملکرد ماهیانه  نظام صنفی شهرستان محلات 1-تعدادکل اعضای پذیرفته شده 5نفر -تعداد اعضای حقیقی عضو:5نفر -تعداداعضای  حقوقی عضو:0 شرکت 2-تعداد5نفر اعضای حقیقی شامل: -تعداد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

کودهای ارگانیکی یا آلی کدامند؟

  4-هوموس  کرمهای خاکی 5-ضایعات ارگانیکی خانگی 6-ضایعات حاصل از چوب 7- جلبکها و سایر مواد گیاهی آبزی اهیت کودهای ارگانیکی(آلی )چیست؟ 1-تمام مواد غذایی مورد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید