# نظام_صنفی_کارهای_کشاورزی_شهرستان_محلات

نقش زعفران درپیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی

پیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی از آنجا کهZeaxanthine از کاروتنوئیدهای موجوددر زعفران است،به طور طبیعی در شبکیه چشم انسان نیز وجودکه  دارد،مصرف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

حبوبات

*حبوبات گرما دوست و روزکوتاه:لوبیا-لوبیا چشم بلبلی –ماش-دال عدس *حبوبات سرما دوست وروز بلند:نخود-عدس-باقلا-نخودفرنگی-خلر *حبوبات با جوانه زنی اپی جیل(برون خاکی):لوبیا-لوبیا چشم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید