# نظام_صنفی_کارهای_کشاورزی_شهرستان_محلات

حبوبات

*حبوبات گرما دوست و روزکوتاه:لوبیا-لوبیا چشم بلبلی –ماش-دال عدس *حبوبات سرما دوست وروز بلند:نخود-عدس-باقلا-نخودفرنگی-خلر *حبوبات با جوانه زنی اپی جیل(برون خاکی):لوبیا-لوبیا چشم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید