# نظام_صنفی

فرآورده های گیاهان دارویی

  2-مواد موثره :پودر سیر شکل دارویی:قرص روکش دار آلیوم دسته دارویی:پیشگیری کننده از آتروز اسکلروز،پایین آورنده فشار وچربی خون   3-ماد موثره:آویشن شکل دارویی:شربت آوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 198 بازدید

از بین بردن آلودگی خاک های آغشته به مواد نفتی توسط کرم خاکی:

کرم های خاکی با توجه به فعالیت های فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی می توانندبه طور مستقیم در راهبرد سالم سازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید