# نظام_صنفی

از بین بردن آلودگی خاک های آغشته به مواد نفتی توسط کرم خاکی:

کرم های خاکی با توجه به فعالیت های فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی می توانندبه طور مستقیم در راهبرد سالم سازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

نحوه تأمین کودهای نیتروژن ،فسفر وپتاسیم در کشاورزی ارگانیک چگونه است؟

  3-با آبیاری در شرایط خشک 4-با ترکیب مواد گیاهی تازه وقابل تجزیه آسان 5-با کاربرد کودهای ارگانیکی 6-با کابرد کود مایع گیاهی یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

تأثیر کود ورمی کمپوست بر روی گلهای زینتی:

تأثیر کود ورمی کمپوست بر روی گلهای زینتی: 1-افزایش رایحه گلهای معطر 2-افزایش ماندگاری گلهای شاخه بریده و تشدید ریشه زایی قلمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید