# شهرستان_محلات

خاکورزی چیست و اهداف آن کدام است؟

  4-افزایش نفوذپذیری آب 5-کاهش تبخیر 6-از بین بردن و کنترل علف های هرز وآفات خاک 7-وارد کردن بقایای محصولات وکودهای خاک 8-آماده سازی بستر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 147 بازدید