# شهرستان_محلات

نقش زعفران درپیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی

پیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی از آنجا کهZeaxanthine از کاروتنوئیدهای موجوددر زعفران است،به طور طبیعی در شبکیه چشم انسان نیز وجودکه  دارد،مصرف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید