بیماری لکه نواری باکتریایی گندم

بیماری لکه نواری باکتریایی گندم:

عامل این بیماری باکتری  می باشد و یکی ازبیماریهای رایج غلات درتمام دنیا است.عامل این بیماری به گندم ،جو،چاودار،تریتیکاله وبسیاری از گندمیان دیگر حمله می کند.تمام قسمت های هوایی گیاه ممکن است آلوده شود. گرچه آلودگی اغلب در برگ ها و گلوم ها مشاهده می شود.هنگامی که باکتری به برگ و ساقه حمله می کند لکه های کشیده  ونواری شکل روی آنها ایجاد می شود. علایم  اولیه آلودگی به صورت خطوط طولی کوچک آبسوخته و به رنگ قهوه ایی روشن به چشم می خورد. لکه ها در ابتدا به صورت طولی در حد فاصل بین رگبرگ ها پیشروی می کنند ولی در نهایت به هم می پیوندند.در صورت وجود رطوبت ،ترشحات باکتریایی به شکل قطرات زرد رنگ در سطح لکه ها ایجاد می شود.بیماری به تدریج به طرف غلاف برگ پیشروی کرده،در نهایت روی ساقه لکه های چرکین  وتیره رنگ ایجاد می کند و باعث ضعیف شدن ساقه می گردد. بیماری در روی گلوم به صورت خطوط طولی سیاه  وآبسوخته به آسانی قابل تشخیص است. در صورت آلودگی شدید بذر نیز آلوده  وچروکیده خواهد بود.باکتری عامل بیماری به وسیله بذر آلوده قابل انتقال است و در بقایای گیاهی در خاک زمستان گذرانی می کند. باکتری به دمای پایین و همچنین دمای بالا مقاوم است و رطوبت برای پراکندگی بیماری ضروری می باشد. آلودگی از طریق روزنه های برگ و زخم های سطحی وارد گیاه می شود. باکتری در مزرعه توسط آب باران و حشرات انتشار می یابد.کشت ارقام مقاوم ،استفاده از بذر سالم و عاری از باکتری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده در کنترل این بیماری موثر است.

/ 0 نظر / 305 بازدید