چگونه در محیط کار مدیر موفقی باشیم؟

تأثیرگذاری

وقتی عده ای زیر دست شما مشغول به کار هستند و باید آنهارا رهبری کنید،قاعدتا"باید بر خودتان کنترلی موثر داشته باشید.هرچه ساختار اداری یا کاری گسترده تر باشد،زیر دستان شما پرتعدادتر خواهندشدو به همین میزان باید تأثیر گذاری نافذتروبیشتری داشته  باشید.این تأثیر گذاری به نحوه رفتار شما ،مدیریت عوامل،ایجاد فضایی آرام وبدون استرس و البته میزان روحیه همکاری خودتان بر می گردد.وقتی شما خود در پیشبرد پروژه نقش داشته باشید ایده بدهید،کارکنید وهمراه افراد گروه تان باشید ،انگیزه را درآنها قوی تر و دلسوزی شان را هم بیشتر می کنید.

 

میدان دادن به همکاران

اگر چه ممکن است شما درسمت مدیر،توانایی ظاهر شدن در عرصه های مختلف را داشته باشید و مهارت های چندگانه تان این توانایی را به شمابدهدکه هر فعالیت و کاری دست ببرید،اما این دخالت باید به اندازه وبه جا باشد. شما باید اجازه بدهید گروه زیر دست تان توانایی های خود را به کار بگیرند و محدوده عملیاتی شان آن قدر وسیع باشد که خود را نشان دهند،آنها نیازمند بها دادن شما به توانایی هایشان هستند وبهتر است بگذارید کارهارا آن طور که می خواهند ،انجام دهند.در واقع شما باید ناظر باشید که کار نتیجه مطلوب بدهد ،نه این که روش  ومنش سفت وسختی بگذارید که درآن کارمندان فقط متصدیان اجرایی امور باشند.

 

کاهش استرس کار

باید به این نکته توجه داشته باشید که استفاده از حربه زور و چماق گرفتن بر سر کارمندان،نمی تواند به بهبود فعالیت های شرکت کمک کند.ضمن آن که مدیر موفق با این روش به سلامتی جسمی و ذهنی خود وهمکارانش ضربه می زند.همه ما به فرصتی برای استراحت ،دور کردن تنش ها ،آرام کردن خود ورهایی از فشارهای کاری نیاز داریم .کار بی وقفه ،خشک ،پرفشار وتحت زور واسترس کارآیی افراد را کاهش می دهد وکنترل و تمرکز ذهنی آنها را به هم می زند.این فشار حتی می تواند باعث بروز اشکالاتی در کار بشود.بنابراین برای بازیابی روحیه و خستگی در کردن به کارمندان خود فرصت بدهید.

 

تقسیم صحیح وظایف

مدیران متوسط و مدیران اجرایی سطح بالا می دانند که بسته به عملکرد و پیشرفت کارمندان شان است که دستمزد و درآمد آنها افزایش می یابد وتثبیت شده باقی می ماند.در واقع اگر مدیری نتواند مسئولیت پذیری را در کارمندانش تقویت کند،هرگز نمی تواند کارها را به خوبی انجام دهدو به نتیجه مطلوب برساندو آن کار هرگز برای او بازده و ترقی مالی نخواهد داشت.بنابراین مدیر خوب باید بتواند روحیه کار،همکاری،مسئولیت پذیری و...را درمیان افراد تیمش تقویت کند.اگر شما به عنوان یک مدیر ،از زیر دستان خود بابت کاری که به آنها محول کرده اید باز خواست نکنید وبرای آنها برنامه ریزی فکری و زمانی نداشته باشید،افراد گروه تان مسئولیت هایشان را جدی نخواهند گرفت.در این میان شما بایدبسته به میزان توانایی و مسئولیت پذیری افرادتان ،کارها را با اولولیت بندی به آنها واگذار کنید،زیرا واقعیتی است که هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

 

ایجاد صمیمیت و اعتماد

ایجاد همدلی و اعتماد گروهی کار سختی به نظر می رسد،اما واقعا"این طور نیست.اگربه کارکنان تان اعتماد و زمینه های صمیمیت را مهیا کنید،آنها گام هایی فراتر از تصور شما برای بر آورده کردن انتظارات تان بر می دارند.بنابراین بگذارید همکاران شما احساس کنند به آنها اعتماد دارید و افراد مورد اطمینان تان هستند.همیشه هم کیفیت کارشان را تحسین کنید.این مسأله اصلی ترین و اولین قدم درایجاد ار تباطی بهتر و موثرتر است که فضا و جو همکاری بهتری می آفریند.

 

یاد گرفتن از دیگران

مدیریت به این معنا نیست که شما کامل ترین ،دانا ترین  وبهترین فرد مجموعه هستید.مدیریت پستی است که به علت وجود ویژگی ها وتوانایی هایی به شما بخشیده شده .شما در حال نیازمند یادگیری حتی از زیر دستان خود هستید.مدیران موفق روند آموزش خود را متوقف نمی کنند و هر لحظه توانایی ها و دانسته هایشان را افزایش می دهند.مهم نیست  چقدر حرفه ای  وبا تجربه باشید،چون همیشه فردی با تجربه تر از شما وجود دارد.بنابراین سعی کنید از دیگران،مدیران خوب،همکاران با تجربه وکارمندان تان یاد بگیرید وبه تجربه های مدیریتی خود بیفزایید.

/ 0 نظر / 11 بازدید