خواص درمانی سبزیجات

گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

کرفس-کلم قمری-شلغم-برگ شلغم-علف گندم-رازیانه

برونشیت

مارچوبه-جوانه دانه لوبیا-چغندر-برگ چغندر-هویج-کلم قمری-کلم پیچ-هویج فرنگی-جعفری-اسفناج-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

سرطان

برگ گندم

کاهش کلسترول

چغندر-برگ چغندر-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-کلم پیچ-جعفری-فلفل سیاه-اسفناج-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-شاهی-علف گندم-خرفه

ضعف گردش خون

کلم-جوانه تخم کلم-اسفناج-علف گندم

ورم مخاط روده بزرگ

کلم-جوانه تخم کلم-کرفس-برگ دندلیون-کاسنی-کاهو-جعفری-اسفناج-علف گندم

یبوست

جوانه تخم یونجه-مارچوبه-چغندر-برگ چغندر-هویج-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-جعفری-هویج فرنگی-فلفل سبز-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

معایب چشم شامل آب مرواریدوخستگی چشم

جوانه تخم یونجه-ارتیشو-جوانه لوبیا-چغندر-برگ چغندر-علف گندم-

 

جعفری -شاهی

خستگی مفرط

 

اختلالات ترشحی و هورمونی زنان

جوانه لوبیا-خیار-شنبلیله

حفظ مایعات وسیالات بدن

 

گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

مارچوبه-کرفس-گوجه فرنگی تازه-رازیانه

نقرس

جوانه تخم یونجه-کلم-جوانه تخم کلم-کلم قمری-کاهو-فلفل سیاه-شاهی-علف گندم-اسفناج کوهی

ریزش مو

هویج-کلم پیچ-هویج فرنگی-علف گندم

تب یونجه

چغندر –برگ چغندر-برگ گندم-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-جعفری-فلفل سیاه-موسیر-اسفناج-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-شنبلیله

بیماریهای قلبی

کلم قمری-موسیر-اسفناج-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

عفونتها

کرفس -کاهو

بیخوابی

شاهی

اختلالات روده

چغندر-برگ چغندر

یرقان

جوانه یونجه-مارچوبه-چغندر-برگ چغندر-کلم-جوانه تخم کلم-کرفس-خیار-اسفناج کوهی

اختلالات کلیه

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

مارچوبه-جعفری

اختلالات پروستات

خیار

بیماری جلدی که لکه های قرمزپدید می آید

کلم-جوانه کلم-کلم پیچ-اسفناج

پیوره دندان

مارچوبه

روماتیسم

مارچوبه-چغندر-برگ چغندر-هویج-برگ دندلیون-کاسنی-کلم پیچ-جعفری-هویج فرنگی-فلفل-تربچه-جوانه تخم تربچه-موسیر-اسفناج-لوبیا سبز-برگ آفتاب گردان-گوجه فرنگی تازه-شلغم-برگ شلغم-شاهی-علف گندم -شنبلیله

اختلالات پوستی

کلم قمری-تربچه-جوانه تربچه

اختلات سینوسی

جوانه یونجه-کلم-جوانه کلم-کلم قمری-تربچه-جوانه تربچه-اسفناج-لوبیاسبز-شاهی –اسفناج کوهی

تنظیم غده تیروئید

کلم-جوانه کلم-هویج-کلم قمری-هویج فرنگی-کرفس-اسفناج-علف گندم

زخم معده

جعفری

عفونت مجاری ادرار

جوانه یونجه

ضعف گوارش ویا عضلات

جوانه یونجه-ارتیشو-جوانه لوبیا-چغندر-برگ چغندر-برگ گندم-هویج-کرفس-خیار- -کاسنی-کلم قمری-کلم پیچ-کاهو-هویج فرنگی-تربچه-موسیر-اسفناج-برگ آفتاب گردان-گوجه فرنگی-شلغم-برگ شلغم-شاهی-علف گندم-شنبلیله-رازیانه-اسفناج کوهی

کاهش وزن

جوانه یونجه-کلم پیچ-علف گندم-اسفناج کوهی

ناتوانی

 

گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

جوانه یونجه-چغندر-برگ چغندر-هویج-کرفس-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-کلم پیچ-کاهو-هویج فرنگی-جعفری-اسفناج-آفتاب گردان-گوجه فرنگی تازه-شلغم-برگ شلغم –علف گندم

اختلالات کبد

کلم قمری-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

اختلالات ریوی

چغندر-برگ چغندر

گردش مایعات لنفاوی وگلبولهای سفید

جوانه غلات-عصاره ی سبزیجات ومیوه جات وحبوبات

سوءتغذیه

چغندر-برگ چغندر-شاهی

مشکلات قاعدگی زنان

کلم قمری-تربچه-جوانه تربچه-موسیر

اختلات مخاط شامل آب ریزش بینی،زکام،خلطها

مارچوبه-کرفس-کاهو-اسفناج-علف گندم-رازیانه

اختلالات  اعصاب

اسفناج

سوء هاضمه

جوانه یونجه-جوانه لوبیا-چغندر-برگ چغندر-هویج-کلم پیچ-هویج فرنگی

حاملگی ووضع حمل

 

/ 0 نظر / 69 بازدید