نقش زعفران در تسهیل زایمان

تسهیل زایمان

مصرف زعفران موجب افزایش مقدار هورمون پروستاگلاندین  در رحم می شود،اثر تحریکی مستقیم  روی عضلات صاف رحم دارد ودر نتیجه احتمال سقط جنین را 3ماهه اول بارداری که دوران تشکیل اندام هاست،افزایش می دهد.اما تحقیقات نشان داده است که مصرف متعادل آن پس از 3ماهه اول بارداری می تواند مفید باشد،چراکه باشروع درد زایمان  و دریافت گیرنده های عصبی درد ،هورمون پروستاگلاندین که هنگام وضع حمل باعث انقباض ما هیچه های دیواره رحم می شود،تولید و اثر تحریکی مستقیم بر عضلات صاف رحم می گذارد.بدین ترتیب زعفران با افزایش ترشح هورمون و تأثیر بر نسوج رحم ،موجب سهولت زایمان می شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید