تغذیه وکمبودهای غذایی گندم

گندم به عنوان قوت اصلی مردم ایران، نیاز به تولید بیشتر و با کیفیت تر دارد. بهترین راه برای افزایش مقدار تولیدف بالا بردن تولید در هکتار می باشد. استفاده مناسب از کودهای آلی و شیمیایی باعث افزایش تولید می شود. در استفاده از کودها می باید علاوه بر استفاده حداکثر از منابع آب و خاک، از لحاظ بهداشت و سلامت جامعه، مسائل زیست محیطی و اجتماعی و .... نیز در نظر گرفته شود.

گیاهان هم مثل سایر موجودات به مجموعه ای از مواد غذایی نیازمند می باشند. برخی عناصر برای زنده ماندن گیاه ضروری هستند و هیچ چیز دیگری نمی تواند جای آن را بگیرد. متاسفانه به خاطر عدم اطلاع یا عدم مدیریت مناسب اغلب کشاورزان فقط از چند عنصر خاص مثل ازت (اوره)، فسفر (کود فسفات)، پتاسیم (سولفات پتاسیم) استفاده می کنند. در حالی که گیاه کمبود عناصر غذایی را باز هم نشان می دهد. بهترین راه رفع کمبود مواد غذایی گیاه این است که با انجام آزمون خاک قبل از کاشت، وضعیت موجود عناصر غذایی بررسی و سپس نسبت به رفع آن اقدام گردد. در غیر این صورت اگر پس از رشد گیاه، علایم کمبود مشاهده گردد، آسیب ناشی از کمبود مواد غذایی به گیاه وارد شده است و تغذیه گیاه هر چند به نفع گیاه است ولی به طور کامل موثر نیست.

ازت: برای رشد گیاه ضروری است و متاسفانه به دلیل اینکه مواد آلی خاک (کود حیوان، بقایای محصول ....) بسیار پائین است، در نتیجه می بایست از کودهای شیمیایی دارای ازت استفاده گردد. کودهای شیمیایی دارای ازت عبارتند از اوره، نیترات آمونیوم، اوره با پوشش گوگردی و ...کمبود ازت در گیاه باعث زردی عمومی گیاه مخصوصا در برگهای پیرتر می شود. استفاده از کودهای ازته در زمان شخم زمین به دلیل کمک به پوسیدن بقایای گیاهی و تامین نیازهای ازت در ابتدای دوره رشد لازم می باشد. اوره با پوشش گوگردی به دلیل آزادسازی تدریجی ازت بسیار مناسب است.

فسفر: ذخیره کافی فسفر در خاک گندم را قادر می سازد که ریشه های قوی و سالمی در ابتدای رشد تشکیل دهد. کمبود فسفر رشد و توانایی گیاه را کاهش می دهد و کمبود آن علائمی را نشان می دهد مثلپیچدگی برگها مخصوصا برگهای پیر، وجود نقاط تیره و روشن در برگهای پیر و برخی اوقات تا خوردن و پیچیدن برگهای پیر به دور برگهای جوان. کودهای دارای فسفر عبارتند از سوپر فسفات تریپل، دی آمونیوم فسفات و .... البته اغلب زمین های کشاورزی کمبود فسفر را به شکل قابل توجهی ندارد و یا می توان با کمک باکتریهایی که فسفر موجود در خاک را قابل جذب می نماید، فسفر قابل جذب گیاه را تامین نمود.

در مورد سایر عناصر غذایی و کودهای شیمیایی بویژه کودهای آلی، گوگرد، پتاس، آهن وروی .... می توان با مراجعه به کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و یا مراکز خدمات جهاد کشاورزی اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمود.

روش های نوین تغذیه گندم و نوع مقدار کودهای مختلف توصیه شده نظیر محلول پاشی و ..... با رعایت مسائلی نظیر خاکورزی صحیح، آبیاری مناسب و کنترل علف های هرز و آفات و بیماری ها باعث افزایش چشمگیر محصول تولیدی می گردد. اخیرا برخی کودهای زیستی و سالم تولید شده است که از آنها می توان برای افزایش عملکرد بهره گرفت.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به مدیریت های جهاد کشاورزی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه نمایید.

 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محلات

/ 0 نظر / 10 بازدید