پست های ارسال شده در فروردین سال 1394

گزارش عملکرد نظام صنفی شهرستان محلات:

        سال891-تعداد پروانه های صادر ه شده :94 فقره2-تعداد کل اعضای پذیرفته شده:94 نفر   سال901-تعداد پروانه های صادر شده:395  فقره2-تعداد کل اعضای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

گزارش عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات

      گزارش عملکرد نظام صنفی شهرستان محلات   1-تعدادکل اعضای پذیرفته شده   848 نفر -تعداد اعضای حقیقی عضو:835 نفر -تعداداعضای  حقوقی عضو:13 شرکت 2-تعداد 835  نفر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

گزارش عملکرد ماهیانه (فروردین سال94 )

گزارش عملکرد ماهیانه  نظام صنفی شهرستان محلات 1-تعدادکل اعضای پذیرفته شده 5نفر -تعداد اعضای حقیقی عضو:5نفر -تعداداعضای  حقوقی عضو:0 شرکت 2-تعداد5نفر اعضای حقیقی شامل: -تعداد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان محلات

ضرورت به‌کارگیری نخبگان و خبرگان کشاورزی برای حل مشکلات کشاورزان استفاده از نخبگان و خبرگان بخش کشاورزی که‌‌ همان تولیدکنندگان بر‌تر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید