پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

اهمیت ویتامین های آنتی اکسیدان در شرایط استرس و فرآیند تولید مثل در نشخوار کنندگ

آنتی اکسیدان های طبیعی مانند ویتامین های E،B  و کاروتن و ویتامین C   استرس اکسیداتیو ناشی از شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

از بین بردن آلودگی خاک های آغشته به مواد نفتی توسط کرم خاکی:

کرم های خاکی با توجه به فعالیت های فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی می توانندبه طور مستقیم در راهبرد سالم سازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید