اخبار نظام صنفی کشاورزی شهرستان

تشکیل اولین مجمع عمومی عادی انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان محلات

مجمع عمومی انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان محلات با حضور 32 نفر اعضا خبرگان کشاورزی شهرستان در روز چهارشنبه در تاریخ 26شهریور ماه سال 93در سالن جلسات جهاد کشاورزی تشکیل شد و از مجموع 32 آرا ماخوذه افراد زیر با کسب اکثریت آرای به ترتیب به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت 3 سال مالی انتخاب و قبولی خود را با امضا اعلام نمودند:

1-آقای عباس سروش  باکسب 29 رأی  عضو اصلی

2-آقای بهمن حسینی باکسب 24 رأی عضو اصلی

3-آقای امیر حسین کیانپور با کسب 23رأی عضو اصلی

4-آقای سعید محمدیزاده با کسب 14 رأی عضو اصلی

5-آقای بهزاد هادیزاده با کسب 14 رأی عضو اصلی

6-آقای حسینعلی رضی باکسب 12 رأی عضو علی البدل اول

7-آقای عباس پویان باکسب 11 رأی عضو علی البدل دوم

 

گزارش تصویری از برگزاری اولین مجمع عمومی عادی انجمن خبرگان شهرستان محلات:

 

عکس

 

عکس

 

 

 

اولین جلسه هئیت مدیره انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان محلات در تاریخ 27شهریور سال 93در دفتر نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان با حضور آقایان پویان، هادیزاده، کیانپور، محمدی زاده، حسینی و سروش برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

1. پس از بحث و بررسی آقایان مهندس عباس سروش بعنوان رئیس هئیت مدیره، بهمن حسینی نائب رئیس، بهزاد هادیزاده خزانه دار و امیرحسین کیانپور مدیرعامل برای 3 سال مالی انتخاب شدند.

2. با توجه به اعلام و مصوب مجمع ملی حق عضویت اعضا برای عضویت سالانه به مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردید.

3. مقرر گردید مدیر عامل نسبت به معرفی و عضوگیری اعضا در اسرع وقت اقدام نماید.

/ 0 نظر / 29 بازدید