گروه بندی براساس حرارت مطلوب رشد

این گروه بندی براساس شرایط حرارتی مناسب رشد محصول انجام شده و درنتیجه نشانگر بخشی از سال است که محصول در آن رشد مطلوبی انجام می دهد. این قسمت بندی مطلق نبوده و گیاهان زیادی در حد فاصل دو گروه قرار می گیرند.

1-گیاهان سرمادوست:این گیاهان بهترین رشد خود را در هوای خنک (حدود 15تا25درجه سانتی گراد)انجام می دهند در هوای گرم (بیش از 30درجه سانتی گراد)آسیب می بینند و ماهیتا"روز بلند می باشند مانند گندم ،جو،سیب زمینی ،نخود.

2-گیاهان گرما دوست:این گیاهان بهترین رشد خود را در هوای نسبتا" گرم(حدود 20تا30درجه سانتی گراد)داشته ورشد آنها در هوای خنک بسیار کند می باشد.این گیاهان روز کوتاه بوده وشامل گیاهانی مثل لوبیا چشم بلبلی ،ماش ،ذرت است.

/ 0 نظر / 13 بازدید