نظام صنفی شهرستان محلات

 جلسه هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان محلات  که اولین جلسه هیئت مدیره بعد از انتخابات هیأت مدیره جدید نظام صنفی می باشد با حضور آقایان عباس سروش ،بهمن حسینی،سجاد خادمی ،مهدی ناظری ،سعید عبدی و باحضور رئیس تعاون روستایی شهرستان محلات  در دفتر نظام صنفی واقع در جهاد کشاورزی در ساعت 9صبح در تاریخ 26 شهریور ماه سال 93برگزار گردید و بر اساس ماده 19 از اساسنامه نظام صنفی برای انتخاب یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار و یک نفر دبیر اجرائی اخذ رأی به عمل آمدو نتیجه به شرح ذیل می باشد:

1-آقای عباس سروش فرزند مصطفی به سمت رئیس هیأت مدیره 2- آقای غلامعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره3-آقای سجاد خادمی به سمت خزانه دار  4-آقای بهمن حسینی به سمت دبیر اجرایی و5- آقای حمید شکوهی به عنوان عضوهیأت مدیره نظام صنفی محلات  برای مدت 3سال مالی انتخاب گردیدند.

گزارش تصویری از برگزاری  جلسه انتخابات  تعیین سمت اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان محلات بعداز تشکیل دومین مجمع  عمومی نظام صنفی شهرستان :

 

 

عکس

 

عکس

/ 0 نظر / 21 بازدید