کشاورزی ارگانیک چیست؟

فواید کشاورزی ارگانیک چیست؟

1-حفاظت خاک ونگهداری از حاصلخیزی خاک

2-آلودگی کمتر آب(آبهای زیر زمینی،رودخانه هاودریاچه ها)

3-حفاظت از حیات وحش

4-تنوع زیستی بیشتر،مناظر طبیعی متنوع تر

5-تیمار بهتر حیوانات مزرعه

6-استفاده کمتر از نهاده هاو انرژی های بیرونی تجدید ناپذیر

7-باقیمانده کمتر سموم آفت کش در غذا

8-نبود هورمونها و آنتی بیوتیک ها در تولیدات دامی

9-کیفیت بهتر تولیدات (مزه ،قابلیت های انبارداری)

/ 0 نظر / 8 بازدید