گیاهان پوششی چیست؟

خصوصیات زیر باعث ایجاد یک گیاه پوششی مطلوب می گردد:

1-بذرشان ارزان ،دسترسی ،برداشت،ذخیره وتکثیر آنها آسان باشد.

2-دارای رشد سریع بوده وقادر باشند در مدت زمان کوتاهی ،سطح خاک رابپوشاند.

3-در برابر آفات و بیماری ها مقاوم باشد.

4-قابلیت تولید مقدار زیادی مواد آلی ومواد خشک را داشته باشد.

5-نیتروژن هوا را درخاک تثبیت کرده  ودر اختیار خاک قرار دهد.

6-دارای سیستم ریشه ای خرد کننده ی خاک بوده و باعث احیای خاک سبک شود.

7-کاشت ومدیریت آن به صورت سیستم کشت تک محصولی وکشت مخلوط آن آسان باشد.

8-به عنوان علوفه یا دانه ،مثل دانه های خوراکی ،قابل استفاده است.

/ 0 نظر / 23 بازدید