آشنایی با کرم آیزینیا فوتیدا

خوراک کرم

همه نوع زباله ترشهری وفضولات حیوانی بجز سنگ،شیشه،پلاستیک،آهن آلات ومواد خام گوشتی وچربی غذای این کرم می باشد.به همین دلیل اسم دیگر این کرم ،کرم آشغال خوار است.در شهر،هر شهروند ایرانی روزی 800گرم وهر روستایی روزی350گرم زباله تولید می کندکه 70درصد آن خوراک این کرم می باشد.این کرم معادل وزن خود در روز غذا می خوردو60درصد آن به کود تبدیل می شودومابقی برای تکثیر و افزایش وزن کرم مصرف می شود.این کرم ها از تمام انواع زباله های خانگی ،ضایعات و فضولات دام وکشاورزی ،زباله های حیاط و باغچه ،زباله های سبزیجات و پوست میوه ها،کاغذ و مقوا ،برگ درختان ،علف های کوتاه شده ،شاخ و برگهای کوچک ،زباله های فر آوری صنایع غذایی ،تفاله نیشکر و زباله های شهری که هر روز تولید می شوند و در بر دارنده مواد مهمی از بقایای آلی شهری می باشند ،تغذیه و به کود ورمی کمپوست تبدیل میکنند.قابل ذکر است که بایستی از ریختن پوست سیر،پیاز وپوست مرکبات برای کرم خودداری شود.

/ 0 نظر / 13 بازدید