جلسه رییس محترم نظام صنفی کشاورزی با ریاست محترم شورای شهر نیمور

روز پنج شنبه جلسه ایی با حضور آقای فیروزی ریاست محترم شورای شهر نیمور تشکیل شد و مقرر شد جلسه ای با حضور اعضا محترم شورای شهر و شورای کشاورزی و شرکت تعاونی خاوران در این شهرستان توسط هیئت مدیره محترم برگزار گردد.

/ 0 نظر / 93 بازدید