اهمیت گیاهان علوفه ای تیره بقولات

اهمیت گیاهان علوفه ای تیره بقولات

عکس

-گیاهان تیره بقولات برای رشد خود ازت هوا را جذب می کنند و آن را در همان زمین (مزرعه)در اختیار گیاهان غیر گونه خود قرار می دهند،زمین را ازت غنی می کنند و گیاهانی که بعد از لگومها کشت می شوند این ازت را مورد استفاده قرار می دهند.

-تقویت و اصلاح خاک به دلیل تثبیت ازت هوا در خاک.

-مواد غذایی موجود در این گیاهان شامل پروتئین ،مواد معدنی و ویتامین ها که نهایتا"در تمام جیره ها ی غذایی دامها گنجاده می شود و سبب بالا بردن کمیت و کیفیت علوفه می شود.

-این گیاهان از فرسایش خاک جلو گیری می کنند.

-گیاهان تیره بقولات در زیبایی چشم انداز طبیعت ،تغذیه حیوانات وحشی و در نتیجه حفظ آنها نقش ارزنده ای دارند.

نقطه ضعف بسیاری از گیاهان تیره بقولات چند ساله در نقص پایداری آنها است که در اثر کوتاهی عمر ژنتیکی گیاه ،آفات و امراض در طی دوره رویش و کمبود مواد غذایی زمین به وجود می آید.

/ 0 نظر / 98 بازدید