مزایای استفاده از ورمی کمپوست به جای کود شیمیایی:

8-فرآوری آسان و سریع تر از بیوکمپوست

9-عاری از باکتری های غیر هوازی،قارچ ها و میکرو ارگانیسم های پاتوژن

10-اصلاح کننده ی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی  و بیولوژیکی خاک

11-انطباق کامل با الزامات  قوانین و مقرارت محیط زیست

12-تولید صد در صد در داخل کشور

13-استفاده از این نوع کود،کیفیت محصولات کشاورزی را نسبت به کودشیمیایی عملا"حدود 50درصد و از لحاظ کمیت (تعداد د واحد سطح )در حدود 20تا 70درصد افزایش می دهد. علاوه براین مشکلات مر بوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد.

14-بدلیل خاصیت اسفنجی کود تولیدشده در نگهداری آب و آزاد سازی تدریجی آب موجود،از کود ورمی کمپوست به همراه فناوری خاص،در بارور نمودن و حاصلخیزی زمین های شوره زار،شیمیایی شده ،کوهپایه و غیر قابل کشت استفاده می شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید