نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩٢/۸/٧
خواص درمانی سبزیجات ... نظرات() 

عکس

جدول خواص درمانی سبزیجات

گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

هویج-خیار-برگ دندلیون –کاسنی-شنبلیله-کلم قمری-جعفری-شلغم-برگ شلغم-علف گندم-هویج فرنگی

آکنه یا جوش صورت

برگ علف گندم-جوانه گندم وغلات وسبوسها-گردو-فندق-بادام

پیری زود رس

جوانه یونجه-مارچوبه-جوانه لوبیا-چغندروبرگ چغندر-برگ دندلیون-کاسنی-کلم پیچ-کلم قمری-کاهو-جعفری-خرفه-لوبیاسبز-شلغم-شاهی یاترتیزک آبی-علف گندم-گندم گاوی یاگندم سیاه-اسفناج واسفناج کوهی

کم خونی

اسفناج-هویج-خیار-کلم پیچ-کلم قمری-فلفل سیاه-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-هویج فرنگی-علف گندم-جوانه لوبیا

ورم مفاصل

کلم-جوانه ی تخم کاهو-هویج-کرفس-کلم پیچ-کلم قمری-هویج فرنگی-تربچه-جوانه تخم تربچه- تربچه-موسیر-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

آسم

چغندر-برگ چغندر-کلم-جوانه تخم کلم-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-هویج فرنگی-جعفری-برگ آفتاب گردان-گوجه فرنگی تازه-شلغم-برگ شلغم-شاهی یاترتیزک آبی-خرفه-شنبلیله –کدو-علف گندم

اختلالات صفرا

چغندر-برگ چغندر-کلم-جوانه تخم کلم-خیار-اسفناج-علف گندم

فشار خون بالا یاپایین

کنگر فرنگی-جوانه لوبیا-هویج-کلم پیچ-کلم قمری-هویج فرنگی-اسفناج-لوبیا سبز-شلغم- برگ شلغم-علف گندم

تنظیم قندخون شامل دیابت و کمی قند خون

جوانه تخم یونجه-جوانه دانه لوبیا-هویج-برگ دندلیون –کاسنی-هویج فرنگی-جعفری-گوجه فرنگی تازه-علف گندم-اسفناج کوهی-خرفه

معایب استخوانی وترک خوردگی استخوان

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب راکلیک کنید 


گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

کرفس-کلم قمری-شلغم-برگ شلغم-علف گندم-رازیانه

برونشیت

مارچوبه-جوانه دانه لوبیا-چغندر-برگ چغندر-هویج-کلم قمری-کلم پیچ-هویج فرنگی-جعفری-اسفناج-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

سرطان

برگ گندم

کاهش کلسترول

چغندر-برگ چغندر-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-کلم پیچ-جعفری-فلفل سیاه-اسفناج-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-شاهی-علف گندم-خرفه

ضعف گردش خون

کلم-جوانه تخم کلم-اسفناج-علف گندم

ورم مخاط روده بزرگ

کلم-جوانه تخم کلم-کرفس-برگ دندلیون-کاسنی-کاهو-جعفری-اسفناج-علف گندم

یبوست

جوانه تخم یونجه-مارچوبه-چغندر-برگ چغندر-هویج-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-جعفری-هویج فرنگی-فلفل سبز-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

معایب چشم شامل آب مرواریدوخستگی چشم

جوانه تخم یونجه-ارتیشو-جوانه لوبیا-چغندر-برگ چغندر-علف گندم-

 

جعفری -شاهی

خستگی مفرط

 

اختلالات ترشحی و هورمونی زنان

جوانه لوبیا-خیار-شنبلیله

حفظ مایعات وسیالات بدن

 

گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

مارچوبه-کرفس-گوجه فرنگی تازه-رازیانه

نقرس

جوانه تخم یونجه-کلم-جوانه تخم کلم-کلم قمری-کاهو-فلفل سیاه-شاهی-علف گندم-اسفناج کوهی

ریزش مو

هویج-کلم پیچ-هویج فرنگی-علف گندم

تب یونجه

چغندر –برگ چغندر-برگ گندم-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-جعفری-فلفل سیاه-موسیر-اسفناج-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-شنبلیله

بیماریهای قلبی

کلم قمری-موسیر-اسفناج-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

عفونتها

کرفس -کاهو

بیخوابی

شاهی

اختلالات روده

چغندر-برگ چغندر

یرقان

جوانه یونجه-مارچوبه-چغندر-برگ چغندر-کلم-جوانه تخم کلم-کرفس-خیار-اسفناج کوهی

اختلالات کلیه

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

مارچوبه-جعفری

اختلالات پروستات

خیار

بیماری جلدی که لکه های قرمزپدید می آید

کلم-جوانه کلم-کلم پیچ-اسفناج

پیوره دندان

مارچوبه

روماتیسم

مارچوبه-چغندر-برگ چغندر-هویج-برگ دندلیون-کاسنی-کلم پیچ-جعفری-هویج فرنگی-فلفل-تربچه-جوانه تخم تربچه-موسیر-اسفناج-لوبیا سبز-برگ آفتاب گردان-گوجه فرنگی تازه-شلغم-برگ شلغم-شاهی-علف گندم -شنبلیله

اختلالات پوستی

کلم قمری-تربچه-جوانه تربچه

اختلات سینوسی

جوانه یونجه-کلم-جوانه کلم-کلم قمری-تربچه-جوانه تربچه-اسفناج-لوبیاسبز-شاهی –اسفناج کوهی

تنظیم غده تیروئید

کلم-جوانه کلم-هویج-کلم قمری-هویج فرنگی-کرفس-اسفناج-علف گندم

زخم معده

جعفری

عفونت مجاری ادرار

جوانه یونجه

ضعف گوارش ویا عضلات

جوانه یونجه-ارتیشو-جوانه لوبیا-چغندر-برگ چغندر-برگ گندم-هویج-کرفس-خیار- -کاسنی-کلم قمری-کلم پیچ-کاهو-هویج فرنگی-تربچه-موسیر-اسفناج-برگ آفتاب گردان-گوجه فرنگی-شلغم-برگ شلغم-شاهی-علف گندم-شنبلیله-رازیانه-اسفناج کوهی

کاهش وزن

جوانه یونجه-کلم پیچ-علف گندم-اسفناج کوهی

ناتوانی

 

گیاهان توصیه شده جهت پیشگیری یا رفع بیماری وعوارض

نوع بیماری

جوانه یونجه-چغندر-برگ چغندر-هویج-کرفس-برگ دندلیون-کاسنی-کلم قمری-کلم پیچ-کاهو-هویج فرنگی-جعفری-اسفناج-آفتاب گردان-گوجه فرنگی تازه-شلغم-برگ شلغم –علف گندم

اختلالات کبد

کلم قمری-برگ آفتاب گردان-شلغم-برگ شلغم-علف گندم

اختلالات ریوی

چغندر-برگ چغندر

گردش مایعات لنفاوی وگلبولهای سفید

جوانه غلات-عصاره ی سبزیجات ومیوه جات وحبوبات

سوءتغذیه

چغندر-برگ چغندر-شاهی

مشکلات قاعدگی زنان

کلم قمری-تربچه-جوانه تربچه-موسیر

اختلات مخاط شامل آب ریزش بینی،زکام،خلطها

مارچوبه-کرفس-کاهو-اسفناج-علف گندم-رازیانه

اختلالات  اعصاب

اسفناج

سوء هاضمه

جوانه یونجه-جوانه لوبیا-چغندر-برگ چغندر-هویج-کلم پیچ-هویج فرنگی

حاملگی ووضع حمل