نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
تأثیر ورمی کمپوست بر روی محصولات گوجه فرنگی و خیار: ... نظرات() 

تأثیر ورمی کمپوست بر روی محصولات گوجه فرنگی و خیار:

1-100درصد رشد در بذر گوجه فرنگی

2-افزایش در رشد میکرو ارگانیسم های مفید خاک

3-افزایش در غلظت کروفیل(ماده سبز گیاهی)

5-افزایش در جوانه زنی برگ ها،بازدهی محصول،زیبایی ظاهر وطعم و مزه

6-افزایش در تعداد برگ ها که به افزایش بازدهی محصول می انجامد

7-تأثیر ورمی کمپوست در باررویش

8-شاخه ها 27درصد بیشتر از سایر کودها

9-کاهش عوامل بیماری زا مانند فرسودگی سرشکوفه ها

10-افزایش مواد معدنی فسفر در رویش شاخه ها

11-افزایش میزان روی و پتاس

12-افزایش 32در صد آهن