نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
مزایای استفاده از ورمی کمپوست به جای کود شیمیایی: ... نظرات() 

مزایای استفاده از ورمی کمپوست به جای کود شیمیایی:

1-سبک و فاقد هرگونه بو

2-عاری از تخم علف های هرز

3-حاوی میکرو ارگانیسم های هوازی مفید مانند ازتو باکترها

4-بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی

5-دارای عناصر میکرو مانند آهن ،روی ،مس،منگنز و عناصر ماکرو ،پتاسیم و ازت

B126-دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین ها بویژه ویتامین

7-قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب راکلیک کنید


8-فرآوری آسان و سریع تر از بیوکمپوست

9-عاری از باکتری های غیر هوازی،قارچ ها و میکرو ارگانیسم های پاتوژن

10-اصلاح کننده ی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی  و بیولوژیکی خاک

11-انطباق کامل با الزامات  قوانین و مقرارت محیط زیست

12-تولید صد در صد در داخل کشور

13-استفاده از این نوع کود،کیفیت محصولات کشاورزی را نسبت به کودشیمیایی عملا"حدود 50درصد و از لحاظ کمیت (تعداد د واحد سطح )در حدود 20تا 70درصد افزایش می دهد. علاوه براین مشکلات مر بوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد.

14-بدلیل خاصیت اسفنجی کود تولیدشده در نگهداری آب و آزاد سازی تدریجی آب موجود،از کود ورمی کمپوست به همراه فناوری خاص،در بارور نمودن و حاصلخیزی زمین های شوره زار،شیمیایی شده ،کوهپایه و غیر قابل کشت استفاده می شود.