نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
آشنایی با کرم آیزینیا فوتیدا ... نظرات() 

آشنایی با کرم آیزینیا فوتیدا

خداوند بیش از 3200نوع کرم خاکی آفریده است که دونوع آن با ویژگی خاصی نجات دهنده محیط زیست انسان ها و تأمین کننده غذای سالم هستند ،یکی از این کرم ها ،کرم خاکی است که در زبان فارسی به کرم قرمز خاکی حلقوی بارانی و در سطح بین الملی به کرم قرمز کالیفر نیتایی معروف است. کرم آیزینیافتیدا گونه شناخته شده ای است که مناسب ترین کرم خاکی ایران جهت تکثیرو پرورش در ایران تشخیص داده شده است. این کرم  بین 5تا 7سانتی متر طول دارد و قادر به از بین بردن 70درصد زباله های خانگی می باشد. یک مغز و 5قلب دارد  طول عمر متوسط هر کرم بین 10تا 16سال و دوره تخم گذاری آن هر 21روز می باشد. این کرم ها هر ما فرودیت هستند که جنس نر وماده آنها در طول 21روز تخم ریزی میکند. هرکرم بین 1تا20تخم می گذارد.که به صورت پیله بوده تخم ها ظرف مدت یک هفته از پیله خارج شده از پیله سفید  رنگ و کم کم به رنگ صورتی در می آیند و طی مدت سه ماه از تاریخ تولد هر کرم بالغ  شده و آماده باروری است.

 عکس

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب راکلیک کنید


خوراک کرم

همه نوع زباله ترشهری وفضولات حیوانی بجز سنگ،شیشه،پلاستیک،آهن آلات ومواد خام گوشتی وچربی غذای این کرم می باشد.به همین دلیل اسم دیگر این کرم ،کرم آشغال خوار است.در شهر،هر شهروند ایرانی روزی 800گرم وهر روستایی روزی350گرم زباله تولید می کندکه 70درصد آن خوراک این کرم می باشد.این کرم معادل وزن خود در روز غذا می خوردو60درصد آن به کود تبدیل می شودومابقی برای تکثیر و افزایش وزن کرم مصرف می شود.این کرم ها از تمام انواع زباله های خانگی ،ضایعات و فضولات دام وکشاورزی ،زباله های حیاط و باغچه ،زباله های سبزیجات و پوست میوه ها،کاغذ و مقوا ،برگ درختان ،علف های کوتاه شده ،شاخ و برگهای کوچک ،زباله های فر آوری صنایع غذایی ،تفاله نیشکر و زباله های شهری که هر روز تولید می شوند و در بر دارنده مواد مهمی از بقایای آلی شهری می باشند ،تغذیه و به کود ورمی کمپوست تبدیل میکنند.قابل ذکر است که بایستی از ریختن پوست سیر،پیاز وپوست مرکبات برای کرم خودداری شود.