نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
گیاهان پوششی چیست؟ ... نظرات() 

 به هر گیاهی که سطح خاک را پوشانده و باعث بهبودباوری خاک شود،گیاه پوششی گفته می شود.گیاه پوششی می تواند شامل لگومینوز که دارای فواید دیگری نیز برای خاک می باشند یا علف های هرز با سرعت رشد وتوان تولید بیوماس بالا باشد. مهم ترین خصوصیت گیاهان پوششی سرعت رشد  بالا وظرفیت حفاظت خاک می باشد. گیاه پوششی مانند :لوبیا چشم بلبلی

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید


خصوصیات زیر باعث ایجاد یک گیاه پوششی مطلوب می گردد:

1-بذرشان ارزان ،دسترسی ،برداشت،ذخیره وتکثیر آنها آسان باشد.

2-دارای رشد سریع بوده وقادر باشند در مدت زمان کوتاهی ،سطح خاک رابپوشاند.

3-در برابر آفات و بیماری ها مقاوم باشد.

4-قابلیت تولید مقدار زیادی مواد آلی ومواد خشک را داشته باشد.

5-نیتروژن هوا را درخاک تثبیت کرده  ودر اختیار خاک قرار دهد.

6-دارای سیستم ریشه ای خرد کننده ی خاک بوده و باعث احیای خاک سبک شود.

7-کاشت ومدیریت آن به صورت سیستم کشت تک محصولی وکشت مخلوط آن آسان باشد.

8-به عنوان علوفه یا دانه ،مثل دانه های خوراکی ،قابل استفاده است.