نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
چگونه می توان فرسایش خاک راتشخیص داد؟ ... نظرات() 

1-آبراه های عمیق نشانه فرسایش شدید وآشکارخاک است.

2-شیارهای کوچک درسطح خاک بیانگر میزان قابل توجهی از فرسایش است.

3- ایجاد یک لایه فشرده خاک بعداز یک باران سنگین می تواند از علائم فرسایش باشد.

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید


 

4-جمع شدن ذرات ریز در یک حفره و گودال نشان دهنده فرسایش خاک است.

5-رنگ قهوه ای آب زهکشی و جوی آب بعداز باران سنگین ،علامت قابل اطمینان برای فرسایش خاک در حوزه آبریز

است.

6-ریشه درختان به طور جزئی قابل مشاهده می باشند.

چگونه می توان از فرسایش خاک جلوگیری کرد؟

1-کاهش قدرت فرسایش باران با پوشاندن سطح خاک با پوشش گیاهی یا مالچ

2-افزایش نفوذ پذیری آب باران در سطح خاک

3-کاهش سرعت جریان آب در سراشیبی ها باکمک سازه های مختلف