نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
کودهای ارگانیکی یا آلی کدامند؟ ... نظرات() 

1-کودهای حیوانی

2-ضایعات صنایع کشاورزی

3-کمپوست

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید


 

4-هوموس  کرمهای خاکی

5-ضایعات ارگانیکی خانگی

6-ضایعات حاصل از چوب

7- جلبکها و سایر مواد گیاهی آبزی

اهیت کودهای ارگانیکی(آلی )چیست؟

1-تمام مواد غذایی مورد نیاز گیاه را دارا می باشد.

2-میزان مواد ارگانیکی خاک را افزایش می دهند.

 3-غذای مورد نیاز موجودات خاک را تأمین می کنند.

4-کم هزینه ویا بدون هزینه می باشند.

5-در بیشتر مواقع از ضایعات حاصل می شوند.

6-مواد غذایی را به طور پیوسته در طول مدت زمان طولانی آزاد می کنند.