نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
کشاورزی ارگانیک چیست؟ ... نظرات() 

بر مبنای اصول اگرواکولوژی ،متمرکز برحاصلخیزی خاک وسلامت گیاه، عدم استفاده از نهاده های شیمیایی است.کشاورزی ارگانیک نوعی از کشاورزی است که بر مبنای استفاده از کودهای آلی حیوانی یا دیگر نهاده های طبیعی از قبیل مواد معدنی  یا آفت کش ها با منشاء گیاهی استوار می باشد.

 

 برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید


فواید کشاورزی ارگانیک چیست؟

1-حفاظت خاک ونگهداری از حاصلخیزی خاک

2-آلودگی کمتر آب(آبهای زیر زمینی،رودخانه هاودریاچه ها)

3-حفاظت از حیات وحش

4-تنوع زیستی بیشتر،مناظر طبیعی متنوع تر

5-تیمار بهتر حیوانات مزرعه

6-استفاده کمتر از نهاده هاو انرژی های بیرونی تجدید ناپذیر

7-باقیمانده کمتر سموم آفت کش در غذا

8-نبود هورمونها و آنتی بیوتیک ها در تولیدات دامی

9-کیفیت بهتر تولیدات (مزه ،قابلیت های انبارداری)