نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٤
چرا کلزا بکاریم؟ ... نظرات() 

1-دانه کلزا دارای40درصد روغن وحداقل34درصد پروتئین است.

2-روغن کلزا به دلیل داشتن کمترین میزان چربیها اشباع شده دربین سایر روغنها ،برای سلامت انسان مفید است.

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید


 

3-کلزا دارای دو اسید چرب اشباع نشده مفید برای سلامت انسان می باشد.

4-کنجاله کلزا از کیفیت بسیار بالایی برخورداراست ،به طوری که در تغذیه انسان ،ماهی ودام به کار می رود.درعین حال به عنوان کود در صنعت تولید قارچ نیز کاربرد دارد.

5-کنجاله کلزا خصوصا"در افزایش کمیت وکیفیت شیر دام موثر است.

6-کشت کلزا امکان استفاده از یک گیاه متفاوت را در تناوب غلات فراهم می آورد.