نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩٢/٩/٧
افشره زعفران ... نظرات() 

افشره زعفران

افشره زعفران هم اکنون برای اولین بار در کشورمان با همکاری علمی محققان فرانسوی تولید و در اختیار هم میهنان عزیز قرار گرفته است. این افشره حاوی مواد موثر این گیاه دارویی –که به حق اعجاز طبیعت است-به میزان استانداردهای علمی است.