نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩٤/٦/٢٥
نظام صنفی شهرستان محلات ... نظرات() 

عکس

۱۳٩٤/٦/۱۸
آدرس جدید سایت نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات ... نظرات() 

از این پس برای دریافت گزارشات و اخبار نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات به آدرس زیر مراجعه فرمایید. 

 

www.nskkm.ir

۱۳٩٤/٦/٩
گزارش عملکرد نظام صنفی تیر و مرداد ماه 94 ... نظرات() 

۱۳٩٤/٥/٦
جلسه نظام صنفی کشاورزی با باغداران محلاتی ... نظرات() 

۱۳٩٤/٥/٦
سومین جلسه کمیته باغبانی نظام صنفی کشاورزی ... نظرات() 

۱۳٩٤/٥/٦
جلسات نظام صنفی کشاورزی ... نظرات() 

دومین جلسه کمیته باغبانی نظام صنفی کشاورزی محلات

مقرر گردید

که جلسات کمیته باغبانی به صورت منظم و هر هفته برگزارگردد.

طرح تهیه شناسنامه باغات با محوریت نظام صنفی پیگیری شود.

پیشنهادات و نظرات باغداران بررسی شود و در جلسات بعدی نظرات ایشان مطرح می شود.

ارزیابی اقدامات صورت گرفته در خصوص احیا باغات محلات صورت گیرد.

 

۱۳٩٤/٤/۳۱
امضای تفاهم نامه بین نظام صنفی کشاورزی و بسیج مهندسین کشاورزی و ترویج جهادکشاورز ... نظرات() 

۱۳٩٤/٤/٢۱
گزارش عملکرد اجرایی نظام صنفی کشاورزی محلات (بهار94) ... نظرات()